ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

News
ประกาศ คณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่องการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ติดตามผลการดำเนินการตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาสมทบเนื่องในโอกาสเปิดกิจการห้างเพชรทองแม่กิมตี สาขาใหม่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประชุมผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประชุมชี้แจงระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๖๖ แก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

                                          

 

 


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image