Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอัยการจังหวัดจันทบุรี คณะอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และคณะอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะ เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

            

                     

                     

image
ผลการคัดเลือกศาลดีเด่นในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ โครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
image
ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นของกลุ่มหน่วยงานในภาค ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงาน
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี กิจกรรม Food for Good
image
9 ภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสถานที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นและผู้พิพากษา เนื่องในโอกาสย้ายเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดงานเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการตุลาการ เนื่องในวาระโยกย้ายรอบเมษายน ๒๕๖๗
image
โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
image
จุลสารประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗
image
จุลสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
image
จุลสารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗
image
จุลสารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
image
จุลสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน