ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

                                          

 

 


+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image