ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

30, ถนนแผ่นดินทอง 3,

ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี, 22000 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 039-303-471

 

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social