ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนันโครงการ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่ง นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ