Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะอัยการจังหวัดจันทบุรี คณะอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และคณะอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีimage
image

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ คณะอัยการจังหวัดจันทบุรี คณะอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และคณะอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เข้าพบและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ทั้งได้ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการและประสานความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image