Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายนimage
image

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน เพื่อให้พสกนิกรได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วัดโค้งสนามเป้า อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image