Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประชุมผู้พิพากษาสมทบประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖image
image

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายวุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โดยมีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับ ๑.การจัดกิจกรรม “สร้างอาชีพด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงและเส้นจันท์ผัดปู อาหารถิ่นเมืองจันทบูร” ๒.การอบรมการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลแก่ผู้พิพากษาสมทบ ๓.การจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรม ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ และ ๔.การจัดงานเลี้ยงผู้พิพากษาที่โยกย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น และการต้อนรับผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image