ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการตรวจสอบภายในที่มาปฏิบัติราชการ
image

วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายวุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งมาปฏิบัติราชการตรวจสอบภายในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยได้มีการแจ้งให้ทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตของการตรวจสอบดังกล่าว ณ ห้องรับรองศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ชั้น ๓ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image