ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
image

วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายวุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นิติกรและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่(จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่อโครงการ “ศาลเยาวชนจันท์สัญจรพบประชาชน" ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดจันทบุรี โดยมีการให้บริการปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว มีประชาชน นักเรียนให้ความสนใจเข้ามารับบริการ และได้รับเกียรติจากนายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เข้ามาเยี่ยมชมหน่วยบริการ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา ข้อ ๓ “รับใช้ประชาชน” เพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ โดยถือความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง ณ วัดทับนคร ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image