Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะ เข้าคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่image
image

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล สัตยาประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ให้การต้อนรับ นายลิขิต กุบแก้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง และได้ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องรับรอง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image