ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

Chanthaburi Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม “สร้างอาชีพด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงและเส้นจันท์ผัดปูอาหารถิ่นเมืองจันทบูร”
image

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรม “สร้างอาชีพด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงและเส้นจันท์ผัดปูอาหารถิ่นเมืองจันทบูร” ซึ่งได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธี โดยได้กล่าวให้โอวาท ให้กำลังใจแก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๐ ครอบครัว ในการนี้นายวุฒิพงศ์ วงษ์ศรีแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติหัวข้อ “การสร้างอาชีพด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงและเส้นจันท์ผัดปู” จากนางรัชนาฏ กิจกาญจน์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี และวิทยากรจากโรงแรมผึ้งหลวงริเวอร์ไซต์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถหารายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ณ บ้านสวนรัชนาฏ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image